MANS KONTS

Pieteikšanās

Aizmirsāt paroli?

Reģistrēties

Parole tiks nosūtīta uz jūsu e-pasta adresi.

Lojalitātes programma

GROZS

Jūsu grozs ir tukšs.

Privātuma politika

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Interneta veikala www.kafijaseksperts.lvgalvenais personas datu apstrādātājs ir Dzērienu eksperts SIA (reģistraācijas numurs 50203348561), kas atrodas Dzelzavas ielā 120G, Rīgā.

Telefon: 66189777, e-post: info@kafijaseksperts.lv

Uzņēmums ir personas datu galvenais apstrādātājs, maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus uzņēmums pārsūta pilnvarotajam apstrādātājam Montonio.

Kādi personas dati tiek apstrādāti

– vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

– piegādes adrese;

– bankas konta numurs;

– preču un pakalpojumu izmaksas un ar maksājumiem saistītie dati (pirkumu vēsture);

– klientu atbalsta informācija.

Kādam nolūkam personas dati tiek apstrādāti?

Personas dati tiek izmantoti klientu pasūtījumu pārvaldībai un preču piegādei.

Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, preces, daudzums, klientu dati) tiek izmantoti, lai apkopotu iegādāto preču un pakalpojumu pārskatu un analizētu klientu vēlmes.

Bankas konta numurs tiek izmantots maksājumu atgriešanai klientam.

Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds, tiek apstrādāti, lai atrisinātu ar preču un pakalpojumu sniegšanu (klientu atbalsts) saistītus jautājumus.

Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti, lai nodrošinātu interneta veikalu kā informācijas sabiedrības pakalpojumu un apkopotu tiešsaistes lietošanas statistiku.

Juridiskais pamats

Personas datu apstrāde notiek ar klientu noslēgtā līguma izpildes nolūkos.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu juridisku pienākumu (piemēram, uzskaite un patērētāju strīdu izšķiršana).

Saņēmēji, kuriem tiek pārsūtīti personas dati

Personas dati tiek nodoti interneta veikala klientam pirkumu un pirkumu vēstures pārvaldībai un klientu problēmu risināšanai.

Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks pārsūtīta klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam. Gadījumā, ja preces tiek piegādātas ar kurjeru, papildus kontaktinformācijai tiks norādīta arī klienta adrese.

Ja interneta veikala uzskaiti veic pakalpojumu sniedzējs, personas dati tiks nodoti pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības nolūkos.

Personas dati var tikt nodoti informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu mitināšanas nodrošināšanai.

Drošība un piekļuve datiem

Personas dati tiek glabāti zone.ee virtuālajos serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonai pievienojušos valstu teritorijā. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir atzinusi par atbilstošu, un ASV uzņēmumiem, kas ir saistīti ar Privātuma vairoga sistēmu.

Personas datiem ir pieejami interneta veikala darbinieki, kuri var piekļūt personas datiem, lai atrisinātu ar interneta veikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.

Personas datiem ir pieejami interneta veikala darbinieki, kuri var piekļūt personas datiem, lai atrisinātu ar interneta veikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.

Personas datu nodošana interneta veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu mitināšanai) notiek, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar interneta veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir jānodrošina atbilstoši aizsardzības pasākumi personas datu apstrādei.

Piekļuve personas datiem un to labošana

Personas datiem var piekļūt un veikt labojumus interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, personas datiem var piekļūt, izmantojot klintu atbalstu.

Piekrišanas atsaukšana

Ja personas datu apstrāde notiek uz klienta piekrišanas pamata, klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu, par to paziņojot klientu atbalsta dienestam pa e-pastu info@kafijaseksperts.lv

Saglabāšana

Slēdzot interneta veikala klienta kontu, personas dati tiks dzēsti, ja vien tos nav nepieciešams saglabāt uzskaites vai patērētāju strīdu risināšanai.

Ja pirkums interneta veikalā ir veikts bez klienta konta, pirkumu vēsture tiks glabāta trīs gadus.

Strīdus par maksājumiem un patērētāju strīdu gadījumā personas dati tiek glabāti līdz prasījuma izpildei vai noilguma termiņa beigām.

Grāmatvedības vajadzībām nepieciešamos personas datus glabā septiņus gadus.

Dzēšana

Lai dzēstu personas datus, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu info@kafijaseksperts.lv Uz dzēšanas pieprasījumu atbild ne vēlāk kā viena mēneša laikā un norāda dzēšanas termiņu.

Pārsūtīšana

Uz e-pastā iesniegto pieprasījumu par personas datu pārsūtīšanu atbilde tiks sniegta ne vēlāk kā mēneša laikā. Uz e-pastā iesniegto personas datu pārsūtīšanas pieprasījumu tiks atbildēts ne vēlāk kā mēneša laikā Klientu atbalsta dienests jūs identificēs un paziņos par pārsūtāmajiem personas datiem.

Tiešā mārketinga paziņojumi

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiks izmantots tiešā mārketinga paziņojumu nosūtīšanai, ja klients būs devis savu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, lūdzu, atlasiet atbilstošo saiti e-pasta kājenē vai sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Strīdu risināšana

Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar klientu atbalsta starpniecību (info@kafijaseksperts.lv). Uzraudzības iestāde ir Latvijas Datu aizsardzības inspekcija